Pèl·let

Pèl·let

Secció : Ofertes

A partir de 4,85€ el sac, recollit a Gual Granollers.Amb els Certificats:
DIN PLUS – ENPlusA1 i PEFC
· Gran poder calorífic constant i poques cendres.
· Més econòmic i més segur que els combustibles fòssils
· Recomanat pels instal·ladors de calderes

Descarrega’ el PDF amb els preus.
https://www.gualgarden.eu/wp-content/uploads/2019/12/Gual-Garden-Pel·let-1.pdf