Productes Destacats

Pèl·let

Amb els Certificats:
· DIN PLUS – ENPlusA1 i PEFC
· Gran poder calorífic constant i poques cendres.
· Més econòmic i més segur que els  combustibles fòssils
· Recomanat pels instal·ladors de calderes.

PDF PÈL·LET + preus

Plantes i flors : Pàgina amb el llistat de plantes i flors