Pèl·let

Amb els Certificats: DIN PLUS – ENPlusA1 i PEFC
· Gran poder calorífic constant i poques cendres.
· Més econòmic i més segur que els combustibles fòssils
· Recomanat pels instal·ladors de calderes

Preus PÈL·LET